Plantenziektenkundige Dienst onderzoekt Oost-Aziatische boktor

aziatische-boktor.jpgPersbericht – 21-12-2007

Bij een importeur van esdoorns in het Westland is een besmetting met de Oost-Aziatisch boktor (Anoplophora chinensis) geconstateerd. Ook zijn er in de directe omgeving van het bedrijf boorgaten in een boom en struik aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op een verdere verspreiding van deze boktor vanuit het bedrijf naar de groene ruimte. De Plantenziektenkundige Dienst onderzoekt de komende tijd deze mogelijkheid. Door het winterseizoen is er op dit moment geen risico voor verdere verspreiding van de boktor.

Anoplophora chinensis is schadelijk omdat hij een groot aantal loofboomsoorten en struiken in Nederland kan aantasten. Op basis van de bedreiging voor de Europese natuur verplicht de Europese wetgeving Nederland de boktor te bestrijden. Het onderzoek van de Plantenziektenkundige Dienst geeft begin volgend jaar meer duidelijkheid over de situatie en of er maatregelen nodig zijn. De boktor is niet schadelijk voor mensen.

Inleiding

De Latijnse namen voor de Aziatische boktorren zijn Anoplophora glabripennis en Anoplophora chinensis. Oorspronkelijk komen deze boktorren voor in China en Korea (Anoplophora chinensis ook in Japan), waar ze al geruime tijd een plaag vormen voor vele loofboomsoorten. Gezien het feit dat deze boktorren een bedreiging vormen voor de Europese natuur, hebben zij van de EU de quarantaine-status gekregen. Dit betekent dat introductie en verspreiding van deze boktorren in Nederland voorkomen moet worden. De Plantenziektenkundige Dienst draagt hieraan bij, onder andere door controles uit te voeren bij import.

Ondanks de controles bij import komen sinds een aantal jaren de Aziatische boktorren voor in Europa (in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië). Een oorzaak van deze verspreiding is het toenemende reis- en handelsverkeer waarmee organismen, zoals de boktor, ‘meeliften’. De kans op verspreiding van ongewenste organismen wordt hierdoor steeds groter. In het geval van de Aziatische boktorren kunnen eitjes of larven meekomen met partijen boompjes of andere planten, geïmporteerd uit Azië. Het is ook mogelijk dat deze boktorren meekomen met houten verpakkingsmaterialen.

Deze boktorren hebben een voorkeur voor levende bomen. Voornamelijk via de vraat van de larven kunnen ze deze bomen ernstig verzwakken en zelfs doden (zie ‘Hoe herken ik een Aziatische boktor?‘). Dit kan leiden tot economische gevolgen voor boomkwekerijen en telers, maar ook tot aantasting van loofbomen in bewoonde gebieden en in de natuur.

Wie heeft een Aziatische boktor gezien?

herkennen-boktor.jpg

herkennen-boktor-2.jpg

De laatste jaren is Anoplophora chinensis enkele malen in Nederland aangetroffen in relatie tot import. De boktorren waren in deze gevallen meegekomen met uit Azië geïmporteerde boompjes. Aangezien de kans op vestiging van de Aziatische boktorren in Nederland reëel is, wil de Plantenziektenkundige Dienst (PD) meer informatie verzamelen over introductie en verspreiding van deze soorten. Als tijdig wordt ingegrepen, kan worden voorkomen dat deze boktorren zich hier vestigen. In de rechterkolom op deze pagina staat een document (‘Hoe herken ik een Aziatische boktor?’) met daarin de kenmerken van deze boktorren. Met behulp van deze gegevens kan iedereen de kever herkennen. Iedereen die deze boktorren ziet, wordt verzocht dit te melden aan de PD.

Bij de melding graag de vondst zo gedetailleerd mogelijk beschrijven of digitale foto’s sturen. Ook is het erg belangrijk te noteren waar en wanneer de boktor is gezien. De melding kan gedaan worden via het LNV-Loket, bereikbaar via het gratis numer 0800 – 22 333 22.


Situatie in andere landen

Welke schade deze boktorren kunnen veroorzaken aan inheemse flora wanneer zij zich inderdaad in Nederland weten te vestigen, is moeilijk in te schatten. Kijkend naar de situatie in de Verenigde Staten en Canada, zal de schade zeer groot zijn. In de Verenigde Staten alleen al bedragen de kosten voor uitroeiing zo’n 249 miljoen USdollar (van 1997 t/m 2006). Bestrijding kost veel tijd en geld en de kans op succes om Anoplophora glabripennis geheel uit te roeien, is onzeker. In Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk zijn vondsten gedaan en probeert men nu de kever uit te roeien.


Bestrijdingsmaatregelen

Als het deze boktorren eenmaal lukt om zich in Nederland te handhaven zal het zeer moeilijk zijn om ze uit te roeien. De voornaamste reden hiervoor is de ontwikkeling van de larven diep binnenin de boom (zie ‘Hoe herken ik een Aziatische boktor?’). Omdat ze zich zo diep in de boom nestelen zijn ze erg goed beschermd tegen insecticiden, maar ook tegen natuurlijke vijanden.

De bestrijdingaanpak is in het algemeen gebaseerd op het kappen van aangetaste bomen en monitoring van de wijdere omgeving. Gekapte bomen worden vervangen door bomen en planten die geen waardplant zijn. Een waardplant is een plant die gastheer is voor parasieten. Een overzicht van de bekende waardplanten van Anoplophora is te vinden bij ‘Hoe herken ik een Aziatische boktor?’.

Bron: PlantenZiekteKundige dienst.

26 januari 2010, Boktor aangetroffen in Boskoop, Grootste sierteelt-centrum van de wereld.

26-01-2010:  Vandaag is bekend geworden dat de hierboven besproken Aziatische Boktor is aangetroffen in het Zuid-Hollandse Boskoop, dat bekend staat als he grootste sierteelt centrum van de wereld.

Het nieuws is ingeslagen als een bom bij de kwekers in Boskoop die te maken kunnen krijgen met een economisch drama in de toch al moeilijke economische tijden. In een straal van 2 kilometer rond de ontdekkingsplaats van enkele larven van de boktor is een handelsverbod ingesteld dat rond de 500 bedrijven treft. De plantenziektekundige dienst gaat nu alle bedrijven in de omgeving én al het andere groen intensief onderzoeken op de aanwezigheid van meer larven, pas als bedrijven ‘schoon’ verklaard zijn mag de handel hervat worden.

De handel in sierteelt gewassen is de economische peiler van Boskoop en de directe omgeving die per jaar een omzet van rond de 300 miljoen euro halen. Het is dan ook van enorm belang dat er snel weer gehandeld kan worden. De ernst van een aantasting van de Aziatische Boktor is hiermee duidelijk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*